Elektrotechnika
Elektronika

Vybrané štúdie

Servis elektroniky
Servis elektroniky

Servis zdroja Vintage PC 286

Vývoj elektrozariadení
Vývoj elektrozariadení

Dopravníkový LEGO pás

Vývoj elektrozariadení
Vývoj elektrozariadení

Vhodné prostredie pre spájkovanie

Servis elektroniky
Servis elektroniky

Oprava audio systému Bose