Máte otázky?
Neváhajte nás osloviť

Mgr. Martina Mikulášová

ED

MAKROMONT s.r.o.
Hornoulická 17, 972 01 Bojnice
IČO 36696218
DIČ 2022270217
IČ DPH SK2022270217
Tatra banka, a.s.
IBAN SK90 1100 0000 0026 2904 6435
SWIFT TATRSKBX

Prvý kontakt je vždy dobré urobiť bez váhania, preto kľudne volajte alebo píšte email. 

Styk s verejnosťou a médiami je dostupný v obmedzenom čase, mimo víkendov a sviatkov.

Osobný kontakt  zaručí lepšie vzájomné nadviazanie spolupráce. Nič za stretnutie nedá ani jedna strana. 

Každý je vítaný v priestoroch firmy, kde podľa požiadaviek budú prezentované príslušné časti odvetvia a ich komponenty.

Po dohode na podmienkach spolupráce nadviažeme  podľa situácie, intenzívnu mailovú komunikáciu a výmenu potrebnej dokumentácie.

Jedine spoločným úsilým dosiahneme požadovaný výsledok a budeme sa spoločne tešiť z úspechu, ktorý bude na oboch stranách očakávaný.