Slovensky English
Fakturačné údaje Billing information
Firma Company MAKROMONT s.r.o.
Ulica Street Hornoulická 17
PSČ ZIP code 972 01
Mesto City Bojnice
IČO Business ID 366 96 218
DIČ Tax ID 20 222 70 217
IČ DPH VAT SK2022270217
Bankové spojenie Bank details
Názov banky Bank name Tatra banka, a.s.
Číslo účtu IBAN SK90 1100 0000 0026 2904 6435
Swift (BIC) kód Swift code (BIC) TATRSKBX
Platca DPH VAT registered