Vhodné prostredie pre spájkovanie

Vývoj elektrozariadení
Publikované

V tomto článku chceme poukázať na to, že aj technika spájkovania má svoj vývoj. Každý sme nejako začínali a mali dostupné isté náradie k tomu, aby sme dokázali pocínovať vodič, dosku plošného spoja, či plech, alebo čokoľvek. Pri tom treba o technike spájkovania niečo vedieť, cieľom nebude edukácia, skôr inšpirácia ako to robiť profesionálnejšie.

V každej miestnosti, kde sa spájkuje, nesmie chýbať odsávanie s filtrovaním, pevný držiak a neutrálne svetlo s vhodnou intenzitou osvetlenia. Ideálne vyššou ako 500 lx. Nehovoriac o poriadku v danej miestnosti, kľudu a častého vetrania, prípadnej výmeny vzduchu sa dokonale sústrediť nebude časom dať. Voliteľná je tzv. kvalitná ESD podložka a pružný náramok na ruku s uzemnením, pokiaľ sa púšťame do komponentov citlivých na výboj elektrostatickej energie, ktorou smú byť nabité nielen elektricky vodiace časti, ale dokonca naše telo od trenia s ošatením. Príslušné odevanie má nevyhnutné zastúpenie v profesionálnom laboratóriu a je rozumné získať návykom jeho nosenie a starostlivosť oň.