Simulácie obvodov

Samotná simulácia funkcie pasívnej alebo aktívnej elektronickej súčiastky, následná simulácia v celkovej schéme obvodu alebo simulácia ako taká je veľmi dôležitým krokom pre úspešný vývoj ľubovoľného elektronického obvodu. Simuláciou získame predpokladané výsledky, len pri dôkladnej teoretickej príprave a znalosti problematiky. Dosiahnutý výsledok tak môžeme porovnať s praktickým meraním hotového obvodu v danom zariadení, ktoré vyhotovujeme. Preto sa tejto kapitole musíme venovať a je odporúčané si prejsť vždy katalógové údaje jednotlivých použitých súčiastok.

Blokovou časťou SMPS (1) po usmernení striedavého vstupného napätia (napr. u nás 240 V) a jeho filtrácii je v poradí blok s názvom Invertor pozostávajúci zo spínacích komponentov, ako sú tranzistory MOSFET.

čítať viac
Pásmová priepusť na vstupe audio zosilňovača zabezpečuje prenesenie len žiadúceho pásma, ktoré potrebujeme zosilniť, filtrovaním cez pomerne jednoduchý RC člen 2. rádu. Túto funkcionalitu si vieme overiť pomocou simulácie, ktorej schéma je primitívna. Hodnoty na amplitúdovo-frekvenčnej charakteristike sú komentované nepresne, treba pozorne odčítavať z grafu, navyše horná medzná frekvencia by mala byť v okolí hranice počuteľnosti, t.j. okolo 20 kHz, čo v tomto prípade nekorešponduje z dôvodu zlého nastavenia hodnôt, ktoré sú schválne zmenené, aby sa videli prípadné anomálie.
V jednoduchej simulácii si vieme zobraziť kladné polvlny AC napájania zo siete pri 50 Hz. Táto frekvencia predstavuje periódu T trvajúcu 20 ms, kde v jej 1/4 vidíme maximum, ktorá reprezentuje maximálne napätie v danom čase 5ms od pripojenia. Dnešné charakteristiky ističov v súlade s vypínacími časmi pri skratovom prúde mávajú zvyčajne čas 0,4 s pre napätie do 230 V. Za tento čas sa v našom elektrickom zariadení môže stihnuť udiať ešte čokoľvek, prípadne sa zničiť. Je dobré sa tejto problematike venovať a to bude niekedy v skorej budúcnosti práve našou úlohou, resp. výzvou.
Usmerňovač pre harmonické signály vyšších frekvencií, kde bežné usmerňovacie diódy nevyhovujú, musí obsahovať tzv. Schottkyho diódy, ktoré dokážu svojimi vlastnosťami fungovať až v oblastiach MHz, sú teda určené pre veľmi rýchle spínanie. Úbytok napätia na jej PN priechode je menší ako 0.7 V. Jej využitie je dnes široké, napr. pre populárne LED osvetlenie, ako ochrana batérie, nízkonapäťové DC-DC meniče, prídavné napájania alebo SMPS.