MOSFET v zapojení rýchleho spínača pre SMPS

Blokovou časťou SMPS (1) po usmernení striedavého vstupného napätia (napr. u nás 240 V) a jeho filtrácii je v poradí blok s názvom Invertor pozostávajúci zo spínacích komponentov, ako sú tranzistory MOSFET. Spínanie zabezpečujeme najčastejšie PWM moduláciou (2). V tejto simulácii riadime veľkosť pretekajúceho prúdu cievkou (3), ktorej vlastnosť je jej indukčnosť(4). Pri tejto pasívnej […]